kërkimi i avansuar

Zgjedh Kategorinë


më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos


Rendijta

Listimi

Futja e juaj në bazën më të madhe të të dhënave e specializuar për shërbime mjekësore.

Të dhënat kontaktuese

Te dhënat kontaktuese, si numri i telefonit, e-mail adresa dhe webfaqja juaj do të publikohen.

Logo

Krijoni identitetin tuaj për të u identifikuar nga pacientët e juaj. Futja e logos.

Listing Options

vCard, print/pave page as PDF.

Informata mbi sherbimet e ofruara

Fotografitë e institucionit

Nga njëherë një fotografi thotë më shumë se 1000 fjalë. Ne ju japim mundësinë që t'i shfaqni fotografitë nga vetja dhe institucioni juaj.

Përmblejdhje

Mundësi e juaj për t'ju drejtuar pacienteve të mundshëm në një përmbledhje personale mbi juve dhe institucionin ku punoni.

Harta orientuese

Permes kesaj harte orientuese pacientet e juaj do t'ju gjejne me shpejt e me lehte.

Shërbime shtesë

Përfitoni përkujdesjen ndaj klientit me vizita te ekipeve tona, instruksione dhe trajnime pa pagese dhe sipas nevojes.

Pozicionimi

Ne baze te planit qe keni perzgjedhur, ju do te renditeni ne listen e rezultateve. Keshilloheni qe te renditeni sa me larte ne segmente me konkurrence te larte.

Postime në blog

Institucioni juaj do te mund te publikoj lajmerime ne blogun e parë mbi shëndetësinë. .

Premium simbol

Ju do të përfitoni nje simbol premium për tu dalluar nga pjesëtaret të tjerë të portalit.

Publikimi i broshurave

Ne ju japim mundësinë që të ngarkoni publikime të ndryshme mbi veten apo institucionin tuaj të dedikuar për pacientet/vizitorët e portalit.

Aplikacion ne iOS dhe Android

Institucioni juaj, se bashku me mjeket do te gjindet edhe ne aplikacionin per telefona smart ne platforma si IOS dhe Android.

më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos


Rendijta

Listimi

Futja e juaj në bazën më të madhe të të dhënave e specializuar për shërbime mjekësore.

Të dhënat kontaktuese

Te dhënat kontaktuese, si numri i telefonit, e-mail adresa dhe webfaqja juaj do të publikohen.

Logo

Krijoni identitetin tuaj për të u identifikuar nga pacientët e juaj. Futja e logos.

Listing Options

vCard, print/pave page as PDF.

Informata mbi specializimet dhe sherbimet e ofruara

Publikoni te dhena mbi trajtimet dhe sherbimet qe ofron spitali apo klinika juaj dhe behuni keshtu i kërkueshem nga pacientet

Fotografitë e institucionit

Nga njëherë një fotografi thotë më shumë se 1000 fjalë. Ne ju japim mundësinë që t'i shfaqni fotografitë nga vetja dhe institucioni juaj.

Përmblejdhje

Mundësi e juaj për t'ju drejtuar pacienteve të mundshëm në një përmbledhje personale mbi juve dhe institucionin ku punoni.

Harta orientuese

Permes kesaj harte orientuese pacientet e juaj do t'ju gjejne me shpejt e me lehte.

Shërbime shtesë

Përfitoni përkujdesjen ndaj klientit me vizita te ekipeve tona, instruksione dhe trajnime pa pagese dhe sipas nevojes.

Pozicionimi

Ne baze te planit qe keni perzgjedhur, ju do te renditeni ne listen e rezultateve. Keshilloheni qe te renditeni sa me larte ne segmente me konkurrence te larte.

Postime në blog

Institucioni juaj do te mund te publikoj lajmerime ne blogun e parë mbi shëndetësinë. .

Premium simbol

Ju do të përfitoni nje simbol premium për tu dalluar nga pjesëtaret të tjerë të portalit.

Publikimi i broshurave

Ne ju japim mundësinë që të ngarkoni publikime të ndryshme mbi veten apo institucionin tuaj të dedikuar për pacientet/vizitorët e portalit.

Aplikacion ne iOS dhe Android

Institucioni juaj, se bashku me mjeket do te gjindet edhe ne aplikacionin per telefona smart ne platforma si IOS dhe Android.

më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos


Rendijta

Listimi

Futja e juaj në bazën më të madhe të të dhënave e specializuar për shërbime mjekësore.

Të dhënat kontaktuese

Te dhënat kontaktuese, si numri i telefonit, e-mail adresa dhe webfaqja juaj do të publikohen.

Logo

Krijoni identitetin tuaj për të u identifikuar nga pacientët e juaj. Futja e logos.

Listing Options

vCard, print/pave page as PDF.

Informata mbi specializimet dhe sherbimet e ofruara

Publikoni te dhena mbi trajtimet dhe sherbimet qe ofron spitali apo klinika juaj dhe behuni keshtu i kërkueshem nga pacientet

Fotografitë e institucionit

Nga njëherë një fotografi thotë më shumë se 1000 fjalë. Ne ju japim mundësinë që t'i shfaqni fotografitë nga vetja dhe institucioni juaj.

Përmblejdhje

Mundësi e juaj për t'ju drejtuar pacienteve të mundshëm në një përmbledhje personale mbi juve dhe institucionin ku punoni.

Harta orientuese

Permes kesaj harte orientuese pacientet e juaj do t'ju gjejne me shpejt e me lehte.

Shërbime shtesë

Përfitoni përkujdesjen ndaj klientit me vizita te ekipeve tona, instruksione dhe trajnime pa pagese dhe sipas nevojes.

Pozicionimi

Ne baze te planit qe keni perzgjedhur, ju do te renditeni ne listen e rezultateve. Keshilloheni qe te renditeni sa me larte ne segmente me konkurrence te larte.

Postime në blog

Institucioni juaj do te mund te publikoj lajmerime ne blogun e parë mbi shëndetësinë. .

Premium simbol

Ju do të përfitoni nje simbol premium për tu dalluar nga pjesëtaret të tjerë të portalit.

Publikimi i broshurave

Ne ju japim mundësinë që të ngarkoni publikime të ndryshme mbi veten apo institucionin tuaj të dedikuar për pacientet/vizitorët e portalit.

Aplikacion ne iOS dhe Android

Institucioni juaj, se bashku me mjeket do te gjindet edhe ne aplikacionin per telefona smart ne platforma si IOS dhe Android.

më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos më shumë rreth pakos


Rendijta

Listimi

Futja e juaj në bazën më të madhe të të dhënave e specializuar për shërbime mjekësore.

Të dhënat kontaktuese

Te dhënat kontaktuese, si numri i telefonit, e-mail adresa dhe webfaqja juaj do të publikohen.

Logo

Krijoni identitetin tuaj për të u identifikuar nga pacientët e juaj. Futja e logos.

Listing Options

vCard, print/pave page as PDF.

Qasja/Shërbimet

Fotografitë e institucionit

Nga njëherë një fotografi thotë më shumë se 1000 fjalë. Ne ju japim mundësinë që t'i shfaqni fotografitë nga vetja dhe institucioni juaj.

Përmblejdhje

Mundësi e juaj për t'ju drejtuar pacienteve të mundshëm në një përmbledhje personale mbi juve dhe institucionin ku punoni.

Harta orientuese

Permes kesaj harte orientuese pacientet e juaj do t'ju gjejne me shpejt e me lehte.

Shërbime shtesë

Përfitoni përkujdesjen ndaj klientit me vizita te ekipeve tona, instruksione dhe trajnime pa pagese dhe sipas nevojes.

Pozicionimi

Ne baze te planit qe keni perzgjedhur, ju do te renditeni ne listen e rezultateve. Keshilloheni qe te renditeni sa me larte ne segmente me konkurrence te larte.

Postime në blog

Institucioni juaj do te mund te publikoj lajmerime ne blogun e parë mbi shëndetësinë. .

Premium simbol

Ju do të përfitoni nje simbol premium për tu dalluar nga pjesëtaret të tjerë të portalit.

Publikimi i broshurave

Ne ju japim mundësinë që të ngarkoni publikime të ndryshme mbi veten apo institucionin tuaj të dedikuar për pacientet/vizitorët e portalit.

Aplikacion ne iOS dhe Android

Institucioni juaj, se bashku me mjeket do te gjindet edhe ne aplikacionin per telefona smart ne platforma si IOS dhe Android.