kërkimi i avansuar

Zgjedh Kategorinë


 

Pako Premium

Pacientet nuk do te mund t'ju anashkalojnë nese zgjidhni pakon  premium. Jeni në krye të listës së rezultateve dhe keni një profil të plotë.Mundësi për paraqitje të plotë para pacientëve
Ofroni pacientëve të interesuar mundësi në që t'ju gjejnë dhe t'ju kontaktojnë menjëherë.

Në mënyrë që t'ju gjejnë pacientet që kanë nevoj për shërbimet e juaja, pakoja basike ju ofron që të bëheni i kërkueshëm me të gjitha të dhënat kontaktuese si numrat e telefonit, e-maila, adresa dhe formës kontaktuese.


Rangohuni në krye të listave të rezultateve
Dilni në krye të listave të rezultateve.

Pako Premium do t'ju sjelle në fillim të listave të rezultateve brenda  kerkomjekun.com dhe kështu vizitorët e faqës me doemos do t'ju shohin dhe do të kene mundësin që t'ju njoftojnë përmes profilit që do të merrni brenda web faqës.


Përfito nga një prezantim i plotë në faqe
Shtoni pulikimet në profilin tuaj .

Pakoja bazike ju mundëson që të përshkruani institucionin dhe staffin  shëndetësor me një tekst përshkrues dhe paneleve tjera dhe kështu mund të transmetoni mesazhe të fuqishme drejt pacientëve në lidhje me profesionalizmin dhe përvojën e juaj.


Publiko në Blog-un e kerkomjekun.com
Anëtarët Premium publikojnë në blog

Keni dëshirë të publikoni artikuj të ndryshëm në Blog-un e shëndetësisë që gjindet në webfaqen kerkomjekun.com? Atëherë pako premium është për juve. Artikujt në blog janë një formë tjetër për t’i bindur vizitorët e portalit për kompetencën dhe profesionalizimin e juaj – mos e humbni këtë rast!Më shumë rreth pakove tjera