kërkimi i avansuar

Zgjedh Kategorinë


 

Pako Bazike

Kjo pako është mënyrë e cila ju mundëson të paraqiteni me të dhëna të 
plota dhe t'i gëzoni funksionet bazike që ofrohen nga kerkomjekun.com.Mundësi për paraqitje bazike para pacientëve
Ofroni pacientëve të interesuar mundësi në që t'ju gjejnë dhe t'ju kontaktojnë menjëherë.

Në mënyrë që t'ju gjejnë pacientet që kanë nevoj për shërbimet e juaja, pakoja 
basike ju ofron që të bëheni i kërkueshëm me të gjitha të dhënat kontaktuese si 
numrat e telefonit, e-maila, adresa dhe formës kontaktuese.


Dërgoni pacientet në web faqën tuaj

Pakoja bazike ju mundëson që të paraqitni web faqen e institucionit tuaj dhe t'i informoni kështu pacientet edhe më detaisht për trajtimet, diagnostifikimet dhe shërbimet që ju i ofroni.


Bindni pacientët përmes informatave shtesë

Pakoja bazike ju mundëson që të përshkruani institucionin dhe personelit shëndetësor me një tekst përshkrues dhe paneleve tjera dhe kështu mund të transmetoni mesazhe të fuqishme drejt pacientëve në lidhje me profesionalizmin dhe përvojën e juaj.Më shumë rreth pakove tjera