kërkimi i avansuar

Poliklinika Gjinolli

Vendi:
Prishtinë
Verifikuar nga MSH e RKS!


Poliklinika Gjinolli ka filluar punen ne vitin 1997, fillimisht vetem ne oret e pasdites, kurse nga 2002 me orar, nga 09-13 dhe 15-17.

Qe nga fillimi i punes se Poliklinikes, perkushtimi i yne kryesor ka qene kujdesi maksimal ndaj pacientit.

Specifika e Poliklinikes konsiston ne trajtimin specialistik kirurgjikal te semurjeve te trurit, boshtit te kurrizit, nervave periferik si dhe te kirurgjise torakale. Poashtu intervenimet kirurgjike ne anestezion lokal jane perditshmeri e klinikes.
Stafi profesional subspecialistik perbehet nga dy neurokirurge, dy kirurg torakal dhe dy anesteziologe si dhe stafi i mesem si pjese e pandashme e organizimit te brendshem te Poliklinikes.

Nga ky staf profesional, ne Poliklinike kryhen 220-230 operacione ne vit, ku shumica e operimeve jane nga lemia e neurokirurgjise dhe nje pjese nga kir. torakale.

Pacienteve qe kane sigurime shendetesore private, ne baze te marreveshtjes se Poliklinikes dhe kompanive te sigurimeve shendetesore, cdo shpenzim i bere ne Poliklinike, ju reimbursohet nga kompanite e tyre te sigurimit.

Dr.  Talat  Gjinolli
Specialist i Neurokirurgjës
Poliklinika Gjinolli

62  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1983    Universiteti i Prishtinës,  Fakulteti i Mjekësisë,  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Zagreb, Kroacia
Dr.  Talat  Gjinolli  flet  shqip , anglisht , serbisht , turqisht


Orari i Mjekut


H

09:00
13:00


M

09:00
13:00


M

09:00
13:00


E

09:00
13:00


P

09:00
13:00


S

--:--
--:--


D

--:--
--:--

Qasja
 
Parking
Parking për te hendikepuarit
Hyrje për karrocë

Orari i Institucionit

H

09:00
17:00


M

09:00
17:00


M

09:00
17:00


E

09:00
17:00


P

09:00
17:00


S

--:--
--:--


D

--:--
--:--

Kontakti
 
Rr. Abdyl Ramaj 24, 10000 Prishtinë Kosovë
Mob: 044 122 214 Tel: 038 516 067
Fax: 038 516 067
E-mail: talatgjinolli@hotmail.com

Harta
Publiko ne rrjetet sociale
Opsione Tjera