kërkimi i avansuar

Qendra Diagonstike Terapeutike EndoMed-B

Vendi:
Prishtinë
Verifikuar nga MSH e RKS!


Qendra Diagonstike Terapeutike (Q.D.T) “EndoMed-B” u themelua 3 vite me pare nga Dr. Bardhyl Gashi. Në këtë qender në rend të pare i kemi brengat dhe shqetsimet e pacienteve tane.

Kjo qender diagnostike ka një game të gjerë të shërbimeve që ofron për pacientet e saj. Jemi të specializuar dhe lidër në fushën e Gastroenterologjise, Endokrinologjise, Gjinekologjise, Neurologjise dhe Onkologjisë.

Që pacienti të ketë sa me të lehetë dhe t'i kryeje të gjitha shërbimet në një vend në kuader te Endomed-it funksionon edhe laboratori me aparaturen më moderene të kohes ku ofrojmë te gjitha llojet e analizave , hematologjike, biokimike, imunologjike dhe të gjithë tumor markeret.

Dr.   Albana  Gashi
Specialiste e Gjinekologjis
Qendra Diagonstike Terapeutike EndoMed-B

52  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1997    Universitetin e Prishtinës ,   Fakulteti i Mjekësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Prishtinë, Kosovë
Dr.   Albana  Gashi  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

16:00
19:00


M

16:00
19:00


M

16:00
19:00


E

16:00
19:00


P

16:00
19:00


S

11:00
13:00


D

--:--
--:--

Dr.   Bardhyl   Gashi
Internist - Endokrinolog
Qendra Diagonstike Terapeutike EndoMed-B

58  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1988    Universitetin e Prishtinës ,   Fakullteti i Mjëkësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Prishtinë, Kosovë
Dr.   Bardhyl   Gashi  flet  shqip , anglisht , serbisht , turqisht


Orari i Mjekut


H

16:00
19:00


M

16:00
19:00


M

16:00
19:00


E

16:00
19:00


P

16:00
19:00


S

08:00
13:00


D

--:--
--:--

Dr.   Drita  Mekuli
Internist - Endokrinolog
Qendra Diagonstike Terapeutike EndoMed-B

66  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1982    Univerzitetin e Prishtinës ,  Fakulteti i Mjekësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në  Zagrebi-Prishtina
Dr.   Drita  Mekuli  flet  shqip , anglisht , serbisht


Orari i Mjekut


H

15:00
19:00


M

15:00
19:00


M

15:00
19:00


E

15:00
19:00


P

15:00
19:00


S

11:00
13:00


D

--:--
--:--

Dr.   Zenel  Kabashi
Internist – Gastroenterolog
Qendra Diagonstike Terapeutike EndoMed-B

79  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1968    Universitetin e Sarajeves ,   Fakullteti i Mjëkësisë   Sarajeva - Kroaci
Specializoj në  Beograd, Serbi
Dr.   Zenel  Kabashi  flet  shqip , serbisht , turqisht


Orari i Mjekut


H

09:00
12:00


M

09:00
12:00


M

09:00
12:00


E

09:00
12:00


P

09:00
12:00


S

09:00
12:00


D

--:--
--:--

Dr.  Mejreme  Maloku
Onkologe
Qendra Diagonstike Terapeutike EndoMed-B

54  vjeç/e
Diplomoj në vitin  1995    Universitetin e Prishtinës ,   Fakulteti i Mjekësisë  Prishtinë, Kosovë
Specializoj në 
Dr.  Mejreme  Maloku  flet  shqip , anglisht , serbisht , turqisht


Orari i Mjekut


H

13:00
16:30


M

13:00
16:30


M

13:00
16:30


E

13:00
16:30


P

13:00
16:30


S

--:--
--:--


D

--:--
--:--

Qasja
 
Parking
Parking për te hendikepuarit
Hyrje për karrocë

Orari i Institucionit

H

08:00
19:00


M

08:00
19:00


M

08:00
19:00


E

08:00
19:00


P

08:00
19:00


S

08:00
19:00


D

--:--
--:--

Kontakti
 
Rr. Muhamed Cani p.n., 10000 Prishtinë Kosovë
Mob: 044 158 670 Tel: 038 511 522 , 038 522 533
E-mail: endomed-b@hotmail.com

Harta
Publiko ne rrjetet sociale
Opsione Tjera