kërkimi i avansuar

Qendra Klinike Universitare e Kosovës

Vendi:
Prishtinë
Ky institucion ofron shërbim 24 orë


Çka ofron QKUK? Qendra Klinike Universitare e Kosovës ofron shërbime shëndetësore të nivelit terciar për të gjithë banorët e Republikës së Kosovës dhe për pacientët e tjerë që kanë probleme apo shqetësime shëndetësore. Përveç pjesës shëndetësore, në QKUK zhvillohet edhe pjesa arsimore dhe ajo shkencore, pra QKUK kryen tri funksione, pjesën shëndetësore, përmes trajtimit të pacientëve, pjesën arsimore apo përgatitjen praktike të studentëve të Fakultetit të Mjekësisë, dhe pjesën shkencore, përmes punimeve të ndryshme shkencore. Në QKUK, përkatësisht në ambulanca specialistike kryhen vizita të rregullta mjekësore çdo ditë pune, po ashtu, në reparte bëhet trajtimi i rasteve, kurse në klinikat kirurgjikale kryhen operacione të natyrave të ndryshme.

Si bëhet trajtimi? Trajtimin e bënë stafi i specializuar i mjekëve dhe infermierëve. QKUK ka 23 klinika të fushave të ndryshme, në të cilat punojnë dhe ofrojnë ndihmën mjekësore specialistët dhe infermieret e profileve të ndryshme. Kontrollet kryhen në kuadër të ambulancave specialistike, e po ashtu, në repartet e ndryshme, ku 24 orë pandërprerë ofrohet ndihma shëndetësore për pacientët e shtrirë. Po ashtu, çdo mëngjes në reparte, bëhet vizita e rregullt mjekësore, me ç’rast prezentë janë të gjithë specialistët e klinikës ku kryhet vizita, ndërsa diskutohet për secilin rast . 
Njësia spitalore
Instituti i Onkologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Anestezionit
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Biokimisë Mjekësore
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Emergjencës
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Endrokrinologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Fiziatrisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Gjinekologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Gastroentrologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Hematologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Infermierisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Karidologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Kirurgjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Kirurgjisë Maksillo-Faciale
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Kirurgjisë së Fëmijëve
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Nefrologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Neonatologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Neurokirurgjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Neurologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Ortopedisës
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Otorinolaringologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Pediatrisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Psikiatrisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Pulmulogjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Dermatologjise
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Radiologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Raumotologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Sëmundjeve Ngjitëse
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika Stomatologjike
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Urologjisë
Specializimi
Njësia spitalore
Shërbimi i Otroprotetikës
Specializimi
Njësia spitalore
Klinika e Syve
Specializimi

Orari i Institucionit

H

00:00
00:00


M

00:00
00:00


M

00:00
00:00


E

00:00
00:00


P

00:00
00:00


S

00:00
00:00


D

00:00
00:00

Kontakti
 
Qendra Klinike Universitare 10000 Prishtinë Kosovë
Tel: 038 500 600
E-mail: Beqir_l@hotmail.com Web: http://www.qkuk.org/

Harta
Publiko ne rrjetet sociale
Opsione Tjera