kërkimi i avansuar


Së shpejti: Aplikacioni për telefonat smart


Ekipi jonë është i përkushtuar që informatat cilësore mbi mjekët, dentistët dhe institucionet shëndetësore , të mos ju ofroj vetëm në webfaqe, por edhe në aplikacion mobil.
Por, për arsye se jemi një ndërmarrje e re dhe në fillim të operimit tonë, nuk kemi arrit të mbarojmë krijimin e një aplikacioni mobil për platformat iOS dhe Android. Por gjithsesi jemi të angazhuar që të ofrojmë këtë aplikacion sa më shpejtë që është e mundur.
Kjo do të jetë shumë me vlerë për juve pasi ju do t'i përfitoni nga:

  • Pavarësimi nga webfaqja. Ju do t'i gëzoni shumicën e hërbimeve edhe në rrugë përmes mobilit, apo tablet-it.
  • Mundësia për t'i gjetur mjekët, dentistët dhe institucionet shëndetësore në harta me instruksione për t'i gjetur sa më lehtë.
  • T'i lexoni të gjitha informatat rreth mjekëve si në webfaqe
  • Të shihni se kur punon mjeku apo mjekja

Nëse ju mendoni se ndonjë veçori nuk bënë t'i mungoj aplikacionit mobile, apo mendoni se mund të na ndihmoni në krijimin e tij, atëherë mos hezitoni të na kontaktoni në kontaktet që i gjeni në pjesën e faqes apo në info@kerkomjekun.com.