kërkimi i avansuar

Partnerët

Kerkomjekun.com është përkrahur dhe përkrahet nga këta partnerë


Current Articles | Categories | Search


Qeveria e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë, si pjesë e Qeverise se Republikës së Kosovës, është e përkushtuar të ofroj shërbime cilësore shëndetësore në Kosovë. Ministria përmes përkrahjës së kerkomjekun.com dëshiron të promovoj transparencë dhe cilësi në mes ofruesve të shërbimeve shëndetësore.


Bussines Incubator

Innovation Centre Kosovo (ICK) është themeluar me qëllim që të mbështesë ndërmarrësinë, inovacionin dhe zhvillimin e bizneseve të bazuara në komercijalizëm, me përqëndrim në teknologji të informacionit dhe komunikimit. Pintron si operator i kerkomjekun.com është i vendosur në Inkubatorin e ICK-së.


Web Development

Appdec, si një kompani lider në fushën e zhvillimit të aplikacioneve dhe webfaqeve, ofron zhvillimin e softuerit dhe bazave të të dhënave, për shumë fusha të biznesit dhe institucioneve. Ajo ka dhënë kontribut
të madh  në zhvillimin  e idesë dhe ka zhvilluar në tëresi infrastrukturën programuese të kësaj webfaqe.


Web Design

ProjectGRAPHICS është një fabrikë krijues që mbledh një grup të talenteve të rinj në fushën e projektimit bashkëkohore, botuese, web design, arkitekturës dhe marketing. ProjectGraphics e ka zhvilluar designin e webfaqës dhe ka dhënë zgjidhje kreative ndajsfidave të parashtruara.