kërkimi i avansuar

Partnerët

Kerkomjekun.com është përkrahur dhe përkrahet nga këta partnerë


Current Articles | Categories | Search

Innovation Centre Kosovo - ICK

Bussines Incubator

Innovation Centre Kosovo (ICK) është themeluar me qëllim që të mbështesë ndërmarrësinë, inovacionin dhe zhvillimin e bizneseve të bazuara në komercijalizëm, me përqëndrim në teknologji të informacionit dhe komunikimit. Pintron si operator i kerkomjekun.com është i vendosur në Inkubatorin e ICK-së.